LENNULUBA

Vastavalt lennundusseadusele kontrollitud õhuruumi kasutamise kohta, mis kehtib mitte ainult Tallinnas ja Tartus, vaid teatud aegadel ka Pärnus, Kuressaares, Kärdlas ja teistes Eesti piirkondades, on droonide lennutamine keelatud. Nendes piirkondades on vaja taotleda üheaastane luba ning maksta riigilõiv 45 €.

Ohutuse tagamiseks kontrollitud õhuruumis peavad piloodid olema teadlikud kõigist lennuaparaatidest. Isegi kui droon on ainult tikutoosi mõõtmetega, on selles rajoonis vaja taotleda Lennuameti luba igale lennule minimaalselt kolm päeva enne lendu. Kuid kui drooni on plaanis lennutada kõrgemal kui 150 meetrit, on vaja luba taotleda vähemalt nädal aega enne lendu.

Kuidas luba saada?

Kuidas saada luba kvadrokopteri lennutamiseks?

Lennuaparaadi registreerimiseks peab ettevõte vastama järgnevatele nõuetele:

  • Lennuaparaadi omanik või operaator peab olema Eesti kodanik või isik, kes omab pikaajalist või alalist elamisluba Eestis, või Eestis registreeritud juriidiline isik, või kohalik omavalitsus, või Eesti Vabariik.
  • Lennuaparaat peab omama Eestis väljaantud lennuluba ja lennuvõimelisust tõendavat sertifikaati või sertifikaati, mille on välja andnud teise riigi Eesti poolt tunnustatud kompetentne asutus.
  • Lennuaparaat, millel puudub lennuks sobivuse sertifikaat või lennuluba kantakse lennuaparaatide registrisse ajutiselt kuni kolmeks kuuks.
  • Registrisse ei kanta lennuaparaati, mis on registreeritud teises riigis.

Kui Teid huvitab, kas Tallinnas on kvadrokopteril vajalik lennu- ja fotografeerimisluba, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et ilma selleta ei või Te töötada. Veelgi enam, loata lennud võivad Teile lõppeda trahviga.

Mida on vaja teha?

Kui soovite lennutada, on vaja läbida järgnev protseduur:

  • Lendude kontrolli oskonnas või meil vormistada taotlus, peale mille läbivaatamist väljastatakse, või keeldutakse, luba fotovõteteks kopterilt (taotlus tuleb esitada viis päeva enne planeeritavat lendu).
  • Päev enne drooni kasutamist on vaja esitada vastavatele organitele detailne lennumaršruut ja trajektoor.
  • Kui Te rikkusite planeeritud maršruuti, peate sellest viivitamatult teavitama vastavaid organeid.
Me võime kõik Teie eest ära teha!

Valmistame ette kopterite lennuloa.

Kui Te kavatsete kasutada kopterit professionaalsetel eesmärkidel (näiteks piduliku sündmuse jäädvustamisel või filmida panoraam kinnisvaraobjektidest), pole mõtet kaotada aega loa saamiseks. Palju mugavam on meie kompaniiga koostööd teha.

Me pakume registreerimise ja lennuloa saamise teenust Eestis. Meie juristid vormistavad kõik vajalikud lennudokumendid ruttu, kvaliteetselt ja professionaalselt.

Taotluse läbivaatamine.

Taotluse läbivaatamine.

Taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid vaadatakse läbi hiljemalt 30 tööpäeva jooksul peale vajalike dokumentide saamist.

Kontaktandmed

Lennuameti Lennutehnika Osakonnast saate täiendavat asjakohast informatsiooni; vaneminspektori telefoninumber: 610 3569, osakonnajuhataja telefoninumber: 610 3572, e-mail: ecaa@ecaa.ee Võite meie poole pöörduda, juhataja telefoninumber: 5620 7737, e-mail: info@rcplanet.ee

MEIE ETTEVÕTE POOLE PÖÖRDUMISE EELISED

Meil töötavad professionaalid, kes võivad vormistada droonide kasutamise kogu dokumentatsiooni ruttu ning vastuvõetava hinnaga. Me teeme Teie eest kõik: kogume dokumendid, registreerime drooni Lennuameti osakonnas, abistame lennuloa saamisel. Edaspidi võib-olla tehakse seadusandlusesse muudatused mis lihtsustavad droonide registreerimise korda. Kuid käesoleval ajal on need eeskirjad väga keerulised ning nende täitmiseks kulub palju aega. Seepärast ärge kulutage aega ja raha ilmaasjata kuna võite tellida multikopteri registreerimise protseduuri meilt.

NB! Litsentsi hind on 45 euro aastas

0
0
0
0
All search results
Ostukorv on tühi!
X