Juhendid, Ülevaated

Mis on VTX telemeetria ning miks me peaksime muretsema? (SmartAudio ja Tramp)

RCPlanet Smart Audio VTX

Mis on VTX telemeetria ning miks me peaksime muretsema? (SmartAudio ja Tramp)

Alates VTX telemeetriasüsteemide väljatulekust tegeleb piloodita lennuaparaatide tööstus selliste probleemidega nagu häired või side kindlus. Et võidelda nende probleemidega, peame alati välja mõtlema uusi ja parendatud meetodeid nendega võitlemiseks. Uueks huvitavaks omaduseks, millest kuulete rohkem, on VTX telemeetria. Peamiselt lubab see muuta videosaatja häälestusi OSD menüü kaudu (või juhtpuldi R / C kontroller). Need sildid on ette nähtud häälestusaja lühendamiseks, mis lubab keskenduda lõbusamatel asjadel.

RCPlanet Smart Audio VTX

Sellisel moel, omades VTX telemeetria protokolli, võimaldab see selliseid asju, nagu VTX kanalite kommutatsiooni, võimsuse taset, vajaduseta kaotada aega DIP-lülitite või arusaamatute klahvide otsimisele. Kui lähete üle VTX-le mis toetab telemeetriat, näete, kui kiiresti saate muuta OSD menüü abil mitmeid häälestusi, mis võimaldab teile suuremat vabadust ja kättesaadavust teie aparaadiga.

SmartAudio ja Tramp telemeetria protokoll.

Käesoleval ajal on Betaflight-is toetatud kaks põhiprotokolli juhtimaks VTX, Smart Audio TBS kaudu ning Tramp Telemetry Immersion RC kaudu. Kuigi kummagi protokolli tehnilised detailid esmapilgul erinevad teiniteisest, täidavad nad üht ja sama funktsiooni ning omavad sarnaseid funktsioone, mida arutame käesolevas juhendis. Ainus, millele peate pöörama tähelepanu on see, et peate määrama, milline protokoll toetab teie kontrolleris VTX Betaflight häälestustes.

VTX mis toetab telemeetriat.

Käesoleval ajal on olemas vaid mõned videosaatjad, mis toetavad telemeetriafunktsiooni, kuid lähematel kuudel kui protokollid avatakse, hakkame nägema üha rohkem seadmeid mis toetavad telemeetriat. See on põhinimekiri käesoleval ajal kättesaadavatest soovitatud videosaatjatest.

  • TBS Unify Pro (SmartAudio)
  • TrampHV (Tramp)
  • Holybro Atlati (Tramp)
  • Matek VTX (Tramp)
  • FuriousFPV Stealth Race (Tramp)
  • ChaosFPV TX508 VTX (SmartAudio)

SmartAudio või Tramp telemeetria lülitamine VTX-le.

Ainus, mis on vajalik VTX-le, on vaja ühendasda lisajuhe teie lennukontrolleri UART TX vabasse porti. See UART port saadab VTX-le informatsiooni häälestuste muudatusteks. Selle eesmärgiga on toodud lihtsustatud diagramm, et aidata selgitada juhtmestuse skeemi.

See on sama lihtne kui VTX jootmine õige väljaviigu külge, peale mida saate telemeetriafunktsiooni lülitada Betaflight-i.

RCPlanet vtx juhtmestiku ühendus

 

VTX telemeetria sisselülitamine.

Betaflight’ abil peate lihtsalt vastaval UART portil, millega on ühendatud VTX, sisse lülitama VTX telemeetria. Meie diagrammil (Kakute AIO F4-l) ühendame VTX-i UART 6-ga. Selleks minge lehele „Ports“.

RCPlanet betaflight portid

 

Perifeersete seadmete tulbas vastava UART porti jaoks peate avanevas nimekirjas valima TBS Smart Audio või IRC Tramp.

RCPlanet uart portid smart audio

 

Peale seda ärge unustage konfiguratsioon salvestada ning lennukontroller (FC) taaskäivitada. Oletades, et kõik on ühendatud õieti, saate Betaflight OSD menüü kaudu ligipääsu ning muuta VTX häälestust.

Ligipääs OSD menüüsse.

Nüüd, kui olete VTX telemeetria häälestanud, võite töötada uute OSD menüü häälestustega. Selleks, et siseneda OSD häälestuste menüüsse, peate stick-id hoidma teatud asendites nagu on näidatud joonisel allpool, kus gaas asub keskmises punktis (1500), lengerdus on jäänud täielikult (1000) ja samm – üles (2000).

RCPlanet betaflight osd menüü

 

Nüüd, kui olete menüüsse sisenenud, näete mitmeid häälestuse võimalusi millega võib mängida, nagu PID j.n.e., kuid siin huvitab meid VTX häälestuste muutmine, kaasa arvatud kanalite muutmine või PIT režiimi sisselülitamine.

RCPlanet OSD menüü

 

SmartAudio VTX jaoks

Sisenege SA menüüsse: FEATURES>VTX SA.

RCPlanet SmartAudio menüü

 

Tramp VTX jaoks

Sisenege TR menüüsse: FEATURES>VTX TR.

RCPlanet tramp menüü

 

Need on VTX telemeetria põhihäälestused, artikli ülejäänud osas vaadatakse mõningaid lisaeripärasusi / nende töörežiime.

VTX diapasooni, kanali või võimsuse muutused on küllaltki selged menüü parameetrite põhjal, seega selles artiklis ei hakka me sellel peatuma. Kuid kui teil on mingeid küsimusi, teatage meile sellest. Ainuke, mida peate silmas pidama on see, et peale diapasooni (Band), kanali (Channel) või võimsuse (Power) valikut peate seda kinnitama valikuga SET, mis seejärel võtab VTX häälestused kasutusele.

RCPlanet smart audio vtx osd

 

Töörežiimid.

Erinevad režiimid on loodud vastavalt teie kõikidele nõudmistele FPV-s, olenevalt teie situatsioonist võib teil vastavalt teie vajadustele vaja muuta VTX töörežiimi. Kolm põhirežiimi: PIT (drooni häälestuseks), Race (FPV võistluseks) ja Freestyle (vabaks lendamiseks).

VTX töörežiimi muutmiseks peate sisenema CONFIG.

VTX töörežiimi muutmiseks peate enne OSD menüüsse sisenemist toite ümber lülitama ning peale muutusi tagasi lülitama. Viibimine „config“ alammenüüs on kirjeldatud järgmiselt:

RCPlanet tramp menüü

 

PIT režiim

PIT režiim võimaldab piloodil oma VTX kasutada teiste pilootide seas võistluse ajal või trassiväliselt kuna see režiim viib miinimumini VTX väljumise minimaalselt võimaliku häälestuseni ning viia miinimumini võimalikud häired.

Pitmode omab kaks erisust kasutaja väljundsageduse vähendamiseks. Üks neist on Out-Band Pitmode, milles levidiapasoon on alla 5 meetri ning saatja sagedus on 5584 MHz. Selle režiimi teine funktsioon – In-Band PIT, ning nagu nimetus annab märku, võib kasutaja valida endale konkreetse sageduse kuid diapasoon on endiselt alla 5 meetri. See režiim on hea kui lennata FPV võistluskohtumistel või osaleda droonide võistlustel.

Võistlusrežiim (Race mode) – kui lendate koos teiste pilootidega.

Selles VTX režiimis lülitutakse režiimi PIT (kirjeldus ülalpool), et teistele pilootidele tekitatud häired oleks minimaalsed (ning hoida ära teie viha kui sattusite nende videovoogu ☺).See lubab häälestada või testida enda drooni (kvadrokopterit) teistele FPV pilootidele teie rajoonis mitte tekitada ülearuseid häireid.

Minnes võistlusele on teil tavaliselt vaja vajutada ja hoida VTX klahvi, et enne lendu lülitada välja PIT režiim ning lülitada sisse VTX täisvõimsus. Pöörduge VTX juhendisse selleks, kuidas seda teha, kuid tavaliselt on sellel olemas LED indikaator mis näitab kas see on PIT režiimis või ei.

RCPlanet smart audio vtx osd2

 

Freestyle – kui te lendate iseseisvalt.

Tavaliselt lülitate selle sisse kui lendate üksinda, VTX lülitub sisse ja hakkab tööle nagu iga teine suvaline süsteem, millega te olete harjunud. Sellegi poolest võite endiselt muuta kanalit ja võimsust, ning samuti teisi VTX seadistusi OSD menüü kaudu.

EUDRL RCPlanet Freestyle Droonide võidusõidu

 

Siin on ära toodud üldine informatsioon, iga VTX ekspluatatsiooni juhend omab lisainformatsiooni. Kui teil on mingeid küsimusi ja ettepanekuid või oma lugu, võite neid meiega jagada ning me avaldame kindalasti teie uudise või loo.

Seotud postitused